Historia

Koło Bytomskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta powstało w Bytomiu we wrześniu 2004 roku jako społeczny przejaw wrażliwości na poszerzający się obszar biedy i ludzkiej bezradności, spowodowany m.in. dramatycznie kurczącym się rynkiem pracy. I chociaż swą statutową misję pełni jedynie społecznymi siłami, Koło może już zanotować sporo inicjatyw i dzieł miłosierdzia.

Czytaj więcej

Kontakt

Koło Bytomskie
32 389 01 89