O nas

Koło Bytomskie Towarzystwa Pomocy im św Brata Alberta przede wszystkim zajmuje się udzielaniem wsparcia duchowego i materialnego. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu Patrona, św. Brata Alberta. W siedzibie Koła przy ul.Katowickiej 34 co rano, osoby potrzebujące mogą otrzymać pieczywo od poszczególnych piekarni z terenu Bytomia. Ponadto bezdomni otrzymują także wszelkiego rodzaju odzież używaną również ze sklepów na terenie Bytomia (BIGA).

Zarząd Bytomskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta:
-Andrzej Kurek - prezes Koła
-Kazimiera Cieplechowicz - wiceprezes Koła
-Adrian Nowak - sekretarz
-Andrzej Pietruś - skarbnik
-Barbara Kamieniobrodzka - członek
-Barbara Jamrozik - członek
-Grażyna Kwiatkowska - członek
Komisja Rewizyjna
-Mariola Kulejewska - przewodnicząca Komisji
-Jacek Luksander - członek
-Andrzej Krzywda - członek
-Wiesław Świst - członek

Kontakt

Koło Bytomskie
32 389 01 89